کتاب‌‌ها

لیست کتاب‌های  پری زنگنه

 

یادی از تابستان ده
گل‌های خوب دوستی
دهکده‌های گل آباد
پری لالایی‌ها
دنیای بزرگ کودکی
شاهپرک قصه‌ی من
سخنی به خوشی
آوای نام‌ها از ایران زمین
آن سوی تاریکی
هنر تزیین گل
سخنی به خوشی
سرگذشت آواز من ( در حال تألیف)